ЦПО “Без граници“ към

Българска консултантска организация

Свържете се с нас!

voucher@bco.bg

Създаваме бъдещето заедно!

Възможности за обучение

Център за професионално обучение “Без граници” към „Българска консултантска организация“ ЕООД предлага квалификации по 27 професии и 38 специалности, в области като маркетинг, бизнес управление,  информационни технологии, туризъм и земеделие.

 

Професионални обучения

Актуални умения за пазара на труда

Безплатни обучения с ваучери

 Бъдещи тенденции в цифровите умения

Ключови компетентности

Меки умения – критични за успеха